הסיום העולמי
הסיום מאחד את יהדות כל העולם באופן מופלא של אחדות. יהודים מכל תחומי החיים מצטרפים להשגת המטרה המשותפת של השלמת הש"ס, כולה. במדינות ברחבי העולם, יהודים מכל השורות הלומדים את הש"ס, לומדים ומשיגים, עד שמגיעים לקראת הסיום-הש"ס השלוש עשרה, הבא עלינו לטובה. הנאמנות לתורה תופיע שוב, כאשר נתכנס כולנו כדי לחגוג שוב את ההישג הגדול ב-1 בינואר 2020.

סיום הש"ס האחרון היה ב-1 באוגוסט 2012 והיה האירוע המרשים ביותר בהיסטוריה היהודית מהדורות האחרונים. זה השפיע, חיזק ורימם יותר מ-120,000 משתתפים על פני 80 ערים ו-18 מדינות. הרגעים המיוחדים והחוויות של הסיום הש"ס האחרון השאירו רושם עוצמתי על כלל ישראל לדורותיו.

הסיום הקרוב צפוי להיותארוע עולמי גדול עוד יותר, עם למעלה מ-200,000 משתתפים מעל פני ערים ומדינות ברחבי העולם. יהיה זה שוב מעמד היסטורי.
קח רגע, עצום את עיניך ושמע את שאגת "אמן יהא שמיה רבא" מהציבור הענק...
דמיין את ההתפרצות הספונטנית של שירה וריקוד כשהמילים המלכותיים
"הדרן עלך תלמוד בבלי" מהדהדים על פני האצטדיון.
דמיינו את ההשפעה המתמשכת של מאות אלפים שיכריזו,
"השם הוא האלקים"!
ההיסטוריה
הוועדות
יחידים אלו הקדישו את זמנם להמשיך את מורשתו הגדול של ר'מאיר שפירא זצ"ל, להבטיח את התרחבות לימוד התורה, ולהגביר כבוד שמים על ידי הסיום .
National Committee
view members
Rafi Hassan
Yoni Torgow
Ari Hoch
Asher Koenig
Efraim Miller
Elliot Berger
Hillel Jaffa
Shuie Gellis
Uri Dreifus
Yaakov Spinner
Yitzi Pretter
Yossi Deutsch
Zev Aeder
Michael Geller
international Committee
view members
Alon Weiser
Shmuel Bloch
Rabbi Benyamin Goldshmidt
Ari Ortner
masmidei hasiyum Committee
view members
Shrage Goldshmidt
Moshe Haas
Yechial Eisenstadt
Aaron Franco
Alon Goldberger
Zevi Brodt
Refael Natanel
Tzvi Rieder
Judah Safdeye
Aron Solomon
Menachem Braunstein
Sruli Steinberg
Rabbi Armo Keussous
chavrei hasiyum Committee
view members
Yehuda Zachter
Yitz Kassirer
Abi Goldenberg
Pinny Borenstein
Tzali Guttman
Moti Hellman
Zeesh Lebowitz
Josef Pollack
Avi Schron
Zack Wilder
Yehudah Farber
Yosef Goldberg
Zevi Kohn
Sholom Vegh
Eliyahu Berger
corporate Committee
view members
Elie Rieder
David Z. Solomon
Shmuel Bloch
Yossi Brachfeld
Yossi Deutsch
Yosef Goldberg
Ephraim Miller
Akiva Reichman
Yanki Roth
Ezra Zaafarani
Aron Zelefsky
Josh Eisenberger
Isaac Lieder
Gershy Kassirer
Yitzy Hoschander
Moshe Netzer
Meir Birnbaum
communications Committee
view members
Nechemiah Hoch
Jonathan Yosef Agus
Chaskel Bennett
Zack Blumenfeld
Lazer Hassenfeld
Dovid Herzka
Gershy Kassirer
Chayala Kaufman
Shmuly Lipschutz
Menachem Melamed
Ira Zlotowitz
daf yomi Committee
view members
Chezky Eider
Shalom Stein
Michael Bauman
Dovid Becker
Sruli Borenstein
Yitzi Fuchs
Aryeh Gelbard
Yossi Gleiberman
Ben Mandelbaum
Shloime Zeldes