די 13'טער גלאבאלער סיום הש"ס פון דף היומיאגודת ישראל אין אמעריקע
איין פאלק. איין סיום.
מעטלייף סטאדיום
יאנואר 1, 2020   |  
באשטעלט יעצט אייער טיקעט
לעצטיגע נייעס
Novominsker Rebbe Pens Letter to Klal Yisrael Calling All to Attend The Siyum
Novominsker Rebbe Pens Letter to Klal Yisrael Calling All to Attend The Siyum
September, 12 2019
The Rebbe, drawing on the inspiration of the words of Rav Sadia Gaon calls to us to remember Ain umaseinu umah ela bTorasah, Our nation is not a nation only through our Torah. Torah is our life, and therefore all should attend in this great
לייענט מער
Songs of Shas presents the Song of Temurah
Songs of Shas presents the Song of Temurah
August, 22 2019
https://player.vimeo.com/video/354731568?color=4c2415&title=0&byline=0&portrait=0
לייענט מער
Ticket Reservations for The Siyum Open to the Public
Ticket Reservations for The Siyum Open to the Public
August, 19 2019
It's not every day we have the chance to be a part of history. The Siyum, to be held, beH on January 1, 2020, is just 139 dafim away. It will undoubtedly be the most monumental event in recent Jewish history. The Siyum will be held once again at
לייענט מער
זעה אלע נייעס
פון די וואך זעה אלע ווידעאוס
1
0
6
צאל בלעטער
געבליבן צום סיום
מער אינפארמאציע
סובסקרייב פאר אפדעיט'ס
איבער דעם סיום
די 13'טער גלאבאלער סיום הש"ס פון דף היומי  
© 2019 אגודת ישראל אין אמעריקע
Roth & Co